Ułatwienia dostępu

Joomla Monster Eco Energy Template

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ
DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ

Rozpoznanie i diagnozowanie potrzeb osób i rodzin wymagających pomocy społecznej oraz wiele innych działań społecznych.

WSPARCIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
WSPARCIE RODZINY

Dobro dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia...

Klub Integracji Społecznej
INTEGRACJA SPOŁECZNA

Celem realizowanego w KIS programu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

1 2 3

ŚWIADCZENIA

Dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że od sierpnia 2022 r. przyjmowane są wnioski o nowe świadczenie - dodatek węglowy.

czytaj więcej

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie - dodatek osłonowy.

czytaj więcej

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Gościno mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, które upoważniają do zakupu produktów lub usług wg zniżek wskazanych przez partnerów biznesowych.

czytaj więcej

Projekt Czyste Powietrze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie w załączeniu zamieszcza wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - program "Czyste Powietrze".

Żądania wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO prosimy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno (II piętro).

czytaj więcej

Projekt rodzinny 500 plus

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca.

Przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka oraz dyrektorowi domu pomocy społecznej.

czytaj więcej

Mobilna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

czytaj więcej

Świadczenia

Więcej świadczeń takich jak: Pomoc Społeczna, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe, Za ŻYCIEM znajdą Państwo w poniższym linku

czytaj więcej

Our picture

GOPS Gościno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Cytaty

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top