Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Dział Pracy Socjalnej

Zadania DZIAŁU PRACY SOCJALNEJ

 • Rozpoznanie i diagnozowanie potrzeb osób i rodzin wymagających pomocy społecznej
 • Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
 • Sporządzanie planów pomocy dla rodzin i osób uprawnionych
 • Świadczenie pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi
 • Prowadzenie działań w ramach interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie
 • Świadczenie poradnictwa rodzinnego, które obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny
 • Sporządzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności ze świadczeń różnorodnych form pomocy
 • Wnioskowanie w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń
 • Sporządzanie kontraktów socjalnych z określeniem uprawnień i zobowiązań stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej
 • Organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania
 • Realizowanie rządowych programów osłonowych mających na celu ochronę poziomu życia rodzin lub grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 • Kontrola sposobu wykorzystania przyznanych form pomocy przez świadczeniobiorców
 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą w stanie we własnym zakresie rozwiązywać problem materialno-bytowe
 • Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej
 • Inicjowanie nowych form pomocy osobom potrzebującym ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dziecku i rodzinie
 • Opracowywanie projektów realizacja projektów i programów socjalnych ukierunkowanych na podniesienie jakości życia
 • Inspirowanie społecznej aktywności i pobudzanie działań samopomocowych osób, grup i środowisk społecznych zagrożonych patologiami i niedostosowaniem społecznym

Przyjdź!

 • jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy
 • jeśli wiesz, że w Twojej miejscowości mieszka rodzina, która żyje w ubóstwie
 • jeśli masz informacje, iż w sąsiedztwie lub w miejscowości gdzie mieszkasz jest krzywdzone dziecko
 • jeśli masz informacje ,iż dziecko pozostawiane jest bez opieki, że jest zaniedbane
 • jeśli wiesz, iż osoba w podeszłym wieku nie radzi sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego
 • jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny
 • jeśli jesteś świadkiem przemocy w swojej rodzinie, w sąsiedztwie lub w szkole
 • jeśli masz problem z alkoholem lub z innymi używkami
 • jeśli w Twojej rodzinie nadużywa się alkoholu, a Ty nie możesz już z tym dłużej żyć
 • jeśli Twój bliski z powodu nadużywania alkoholu zachowuje się w sposób, którego nie akceptujesz
 • jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o chorobie alkoholowej

Pamiętaj!

 • przychodząc po pomoc stwarzasz szansę dla siebie i swojej rodziny
 • powiedzenie o problemie – jest pierwszym krokiem na drodze, aby z niego wyjść
 • przemoc, alkoholizm, wykorzystywanie – nie kończą się same z siebie!
 • mówiąc o przemocy domowej – zapobiegasz tragedii!
 • jesteśmy po to, aby pomóc
 • czujesz, że potrzebujesz wsparcia i pomocy, wstydzisz się przyjść i porozmawiać o tym osobiście, zadzwoń

Chcąc złożyć wniosek o pomoc lub uzyskać szczegółowe informacje należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym z danego Rejonu Pracy Socjalnej tel. (094) 35120 89 wew. 21 lub 23, lub osobiście w godzinach przyjmowania interesantów - parter pokój nr 1, nr 2 lub nr 3. (godziny przyjęć oraz Rejony Pracy Socjalnej podane są w zakładce w "Uwaga petenci!")

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top