Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Mając na względzie aktualną sytuację wprowadzenia stanu epidemii w Polsce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ponownie wprowadza możliwość skorzystania z telefonicznej porady prawnika, psychologa oraz terapeuty uzależnień w ramach terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby, które chcą skorzystać z porad prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS Gościno:

  • Sekretariat - 94 35 131 22
  • Pracownicy socjalni - 94 35 120 89

Telefon bezpośredni do terapeuty uzależnień:

  • Krystyna Lisowska - 530 530 345 - porady udzielane są w każdy dzień tygodnia.

Dyżur telefoniczny w GOPS Gościno pełniony jest pod numerami:

  • 94 35 131 22
  • 94 35 120 89 w godz. od 7:00 do 15:00 - od poniedziałku do piątku.

Osobisty plan awaryjny - poradnik
Twój Parasol - aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top