Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Misja GOPS

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie zawarta jest w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2015.


Systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych w celu przeciwdziałania marginalizacji, wykluczeniu i patologiom społecznym oraz poprawy jakości życia mieszkańców gminy.


Misja ośrodka stanowi podstawę do podejmowania długofalowych zintegrowanych działań rozwojowych w sferze społecznej, wdrażania rozwiązań systemowych, programów lokalnych oraz korzystania z programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top