Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Grupa AA "Źródło"

Anonimowi Alkoholicy są ogólnoświatową wspólnotą alkoholików, którzy pomagają sobie wzajemnie zachować trzeźwość i którzy oferują bezpłatne dzielenie się swoim doświadczeniem powrotu do zdrowia z innymi, którzy mogą mieć problem z piciem.

Uczestnicy AA wyróżniają się swoim przyjęciem propozycji programu Dwunastu Kroków pomyślanego dla osobistego powrotu do zdrowia z alkoholizmu. Wspólnota funkcjonuje poprzez ponad 100000 lokalnych grup w 150 krajach.

AA uznaje jednak, że jego program nie jest zawsze skuteczny dla wszystkich alkoholików i niektórzy mogą wymagać profesjonalnego doradztwa lub terapii. AA zainteresowane jest jedynie osobistym powrotem do zdrowia i trwałą trzeźwością indywidualnych alkoholików, którzy zwracają się do wspólnoty o pomoc.

AA nie angażuje się na polu badań naukowych alkoholizmu, leczenia medycznego lub psychiatrycznego, edukacji lub propagandy w jakiejkolwiek formie, chociaż jego członkowie mogą uczestniczyć w takiej działalności jako jednostki. AA przyjęło politykę "współpracy a nie łączenia się" z innymi organizacjami zajmującymi się leczeniem alkoholizmu. Tradycyjnie, Anonimowi Alkoholicy nie przyjmują wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych ani się o nie starają, a członkowie zachowują osobistą.

Celem wszystkich mityngów AA, jest "dzielenie się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu". W tym celu grupy AA mają zarówno mityngi otwarte jak i mityngi zamknięte.

Zamknięte mityngi są tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i mają "pragnienie zaprzestania picia".

Otwarte mityngi - I środa miesiąca - są dostępne dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu Anonimowych Alkoholików. Otwarte czy zamknięte mityngi grup AA są prowadzone przez uczestników AA, którzy decydują o przebiegu swoich mityngów.


mityngi grupy AA "Źródło"

odbywają się w każda środę miesiąca w godz. od 17.00 do 19.00

w GOPS piętro I, sala nr 9


mityngi otwarte

odbywają się w I środę każdego miesiąca w godz. od 17.00 do 19.00

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top