Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody netto, za rok 2022 nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 lub 286,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2 100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 lub 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę.

* podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania - wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496 ze zm.).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP - od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
  • tradycyjnie (papierowo) - od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Gościnie oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 94 35 133 90.

Downloads:
docx-39 Wniosek
Dodany: wtorek, 23 styczeń 2024 04:37
Wielkość: 54.62 KB

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top