Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/adodb/adodb.inc.php on line 893

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/adodb/adodb.inc.php on line 1918

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/adodb/adodb.inc.php on line 1990

Deprecated: Function split() is deprecated in /includes/pnLang.php on line 62

Strict Standards: Declaration of pnRender::clear_cache() should be compatible with Smarty::clear_cache($tpl_file = NULL, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $exp_time = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::is_cached() should be compatible with Smarty::is_cached($tpl_file, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::fetch() should be compatible with Smarty::fetch($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $display = false) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/safehtml.php on line 607

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 161

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 163

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 164

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 165

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 167

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 168

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 169

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 244

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 251

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 260

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 267

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 274

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 281

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 289

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 486

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 488

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /includes/classes/safehtml/HTMLSax3.php on line 490
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ::

 wtorek, 25 kwietnia 2017 

Jeżeli chcesz pomóc ...

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:39
W tym miesiącu:1041
W tym roku:4640
Ogólnie:109361

Od dnia 31-12-2008

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
UWAGA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że nie współpracuje z Firmą PRYMUS-EDUKACJA ul. Staromiejska 12/8 z Katowic w zakresie zakupu niezbędnych produktów codziennego użytku dla naszych podopiecznych.

Z informacji napływających do Ośrodka wynika, że PRYMUS-EDUKACJA kontaktuje się z mieszkańcami Gminy (w tym z sołtysami) powołując się na umowę zawartą z tutejszym Ośrodkiem. Podkreślamy, że umowa taka nie została zawarta. Jednocześnie prosimy Państwa o zgłaszanie pracownikom GOPS każdego sygnału kontaktu ze strony wskazanej Firmy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 | 78-120 Gościno
tel. 94 35-131-22, 35-120-89 e-mail: gops.goscino@wp.pl


Dobry wieczór rodzino!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, iż od miesiąca kwietnia do grudnia 2017r. na terenie gminy Gościno realizowany będzie projekt socjalny pt. "Dobry wieczór rodzino!".

W ramach projektu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej w Gościnie będą odwiedzać rodziny w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Celem projektu jest usprawnienie sposobu pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców w rodzinach dysfunkcyjnych, pedagogizacja rodziców, poprawa sytuacji bytowej rodzin, a także zapewnienie dzieciom podstaw prawidłowego rozwoju.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego (II piętro Urzędu Miejskiego) przyjmowane są wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Gościno, którzy ukończyli 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.

Zachodniopomorska Karta Rodziny przysługuje:

  • małżonkom, na czas nieokreślony, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, mającym na utrzymaniu minimum dwoje dzieci,
  • dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia - w przypadku kontynuowania nauki,
  • dzieciom bez ograniczeń wiekowych jeżeli legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • rodzinom zastępczym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 - go roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26-go roku życia dziecka.

Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką.

Karty umożliwiają korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu. Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie w/w spraw są pracownicy GOPS Gościno:

Agnieszka Orłowska - nr tel. 94 35 133 90
Natalia Różańska - nr tel. 94 35 133 89


UWAGA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ w kasie Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Gościnie za miesiąc grudzień realizowane będą w terminie od dnia 20 do dnia 23 grudnia 2016 r.

UWAGA - POPRAWIANIE BŁĘDÓW WE WNIOSKACH


Świadczenie rodzicielskie - od stycznia 2016r.

Od 01.01.2016r. zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza ona nowy rodzaj świadczenia rodzinnego tj. świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie
KOMUNIKAT

Świadczenie rodzicielskie
DRUK

 


Szanowni Państwo!

Od prawie ośmiu lat gościmy Państwa na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie. Dotychczas mogliście zapoznać się z kadrę GOPS, którą stanowią wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy, realizujący zadania w zakresie pomocy społecznej, pracy socjalnej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, a także wspierania rodziny i pieczy zastępczej i Karty Dużej Rodziny. Od 2004 roku przy GOPS działa Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk", a od 2005 r. dla seniorów naszej gminy w GOPS w Gościnie - Klub Seniora "Złoty wiek".

Mając na uwadze najmłodszych realizujemy liczne programy i projekty socjalne. W 2009 roku nowym wyzwaniem było utworzenie przy GOPS Punktu Konsultacyjnego dla ofiar Przemocy w Rodzinie i Klubu Integracji Społecznej dla osób bezrobotnych oraz przekazanie przez Gminę lokalu na mieszkanie chronione. Od 2008 do 2013 r GOPS prowadzil projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. A od 2011 r. działa przy ośrodku Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W tym roku nastąpiło ważne dla nas wszystkich wydarzenie, z dniem 01.09.2015 r. Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk, został wyodrębniony ze struktury GOPS, Uchwałą NR XI/67/2015 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 czerwca 2015 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna. Życzymy pracownikom i podopiecznym ŚDS wielu sukcesów i trzymamy kciuki ...

www.sds-gops.pl

Mamy nadzieję, że podane na stronie informacje przyczyniły się do lepszego zaznajomienia z naszą pracą i wyzwaniami. Będziemy starać się pisać o ciekawych pomysłach i nowatorskich rozwiązaniach. Zapraszamy Państwa do dalszej współpracy z nami.GOPS w Gościnie wydaje SKIEROWANIA do odbioru żywności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Dochód uprawniający do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu:

  1. Osoby samotnie gospodarujące, których dochód netto nie przekracza kwoty 951,00 zł
  2. Rodziny, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł

Terminy wydawania żywności:

  • 19.01.2016r. godz. 13.00 - 15.00
  • 04.02.2016r. godz. 10.00 - 13.00

UWAGA - żywność będzie wydawana z magazynu przy ul. Węgorzowej 6 w Kołobrzegu.


Nasi Wspaniali zwycięzcy - brązowi medaliści
XIV Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles

Wszyscy Polacy mogą być dumni z naszych zawodników z niepełnosprawnością intelektualną pokazali bowiem oni wolę walki i sportowego ducha! 29 złotych krążków, 18 srebrnych i 19 brązowych - tak wygląda bilans polskiej reprezentacji na XIV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles!!

Dwaj chłopcy: Andrzej Nowak i Marek Prus z gminy Gościno
reprezentowali Polskę w koszykówce i zdobyli brązowy medal

Jest to wielkie i wspaniałe osiągnięcie na skale światową. W ceremonii dekoracji uczestniczył konsul RP w Los Angeles Mariusz Brymora, jak przyznał, jest pod wrażeniem sportowego festiwalu z przepięknymi polskimi akcentami. Na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych rywalizowało w Mieście Aniołów ponad siedem tysięcy zawodników ze 177 krajów. W 15 dyscyplinach wystąpi ła 60-osobowa reprezentacja Polski - 31 kobiet i 29 mężczyzn.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych gościńskich medalistów i życzymy im wielu sukcesów i wytrwałości w drodze po następne zwycięstwa. Specjalne gratulacje składamy na ręce rodziców naszych medalistów i opiekunów SPSW „Okruszek” w Kołobrzegu.

Polecamy artykuły:


Pomoc sąsiedzka

"Gdy furę zmartwień, kłopotów masz huk,
Do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk,
Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum,
Do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum.
Pożyczy ci zapałki,
Pół masła, kilo soli,
Wysłucha twoich zwierzeń,
Choć głowa go boli"(…)

Alibabki "Dobrze mieć sąsiada"

Co raz więcej w naszym otoczeniu jest ludzi starszych i samotnych. Trudno czasem jest im wyjść z domu i załatwić podstawowe codzienne sprawy. To co dla nas nie stanowi problemu, dla osoby chorej, w podeszłym wieku, stanowi problem wielkiej wagi. Zrobienie zakupów, wyjście do lekarza, wykupienie recept, posprzątanie mieszkania czy przyrządzenie gorącego posiłku to wyczyn, który wymaga wsparcia drugiej osoby. Taką osoba możesz być TY - sąsiadko, sąsiedzie. Nasz projekt socjalny „Pomoc sąsiedzka” propaguje ideę pomocy sąsiedzkiej na terenie naszego miasta i gminy oraz pomaga w nawiązaniu kontaktów między osobami potrzebującymi pomocy a osobami gotowymi by jej udzielić. Naszym celem nie jest wyręczanie rodziny czy instytucji. Zaangażowanie najbliższego otoczenia jest dla naszego Ośrodka nieocenioną pomocą w pracy na rzecz osób starszych. Integracja środowiska lokalnego i przybliżenie problemów ludzi w podeszłym i sędziwym wieku oraz wsparcie w miejscu zamieszkania to priorytety naszego projektu. A przecież czasem potrzeba tak nie wiele trochę serca, uśmiechu i dobre słowo. Jeśli chcesz pomóc albo tej pomocy potrzebujesz zadzwoń.

Jeśli wiesz, iż ktoś oczekuje pomocy - zadzwoń lub przyjdź. GOPS w Gościnie Dział Pracy Socjalnej +48 94 35 120 89.

Zobacz materiały wideo o naszej akcji "Pomoc Sąsiedzka"

TELEEXPRSS (od 6min.57sek.) oraz SZCZECIN.TVP.PL (od 11min.11sek.)


Gościńskie Trojaczki - nasza przyszłość…

W dniu 15.10.2010 roku nasze wspaniałe dziewczynki Marika, Marysia i Michalina - gościńskie trojaczki, obchodziły swoją miesięcznice. Urodziny na szczęście mogły odbywać się w domu rodzinnym, gdyż dziewczynki w dniu 29.09.2015 r. opuściły szczecińską klinikę na Pomorzanach. Takie narodziny zdarzają się raz na 6-7 tysięcy porodów, ale w tym roku to już 5 narodziny trojaczków na Pomorzanach.

Maluszki przyszły na świat 15.09.2015r. po godzinie 8 rano. Największa była Marika. Ważyła 2,9 kilograma. W przypadku Marysi i Michalinki waga wskazywała mniej niż dwa kilogramy (1780 g i 1650 g). Wszystkie trzy panny rodem z Gościna, mimo że urodziły się jako wcześniaki, były w dobrym stanie. To wielkie szczęście, bo zwykle przy ciążach mnogich, im bliżej terminu rozwiązania, tym większe zagrożenie komplikacjami.

- Byłam w szoku, kiedy usłyszałam, że to jednak trojaczki. Mój narzeczony, Damian, tata dziewczynek również - opowiada szczęśliwa mama Mariki, Marysi i Michaliny. - Ale szybko nasze zaskoczenie zastąpiła wielka radość. Żartujemy, że udało się nam zbudować rodzinę na zasadzie "raz a dobrze" - śmieje się pani Kasia Boczkowska.

Dziewczynki czują się dobrze, systematycznie przybierają na wadze i rosną. Na I miesiąc urodzin, dziewczynki z GOPS w Gościnie otrzymały prezent w postaci wyprawki niemowlęcej w skład której m.in. wchodziły kosmetyki, środki czystości, ubranka i zabawki. Odwiedziny i życzenia urodzinowe zostały przerwane karmieniem dziewczynek, gdyż cała trójka ma dobry apetyt - a mleko, Nan 3, którym karmione są maluszki idzie jak woda - stwierdza pani Kasia.W sprawie PRYMUS-EDUKACJA
Dodano: piątek, 24 lutego 2017 - 21:13 Autor: Admin

Strona gotowa do druku

strona główna szukaj

Ogólnopolskie Akcje Społeczne
 GŁODNE DZIECI NIE MYŚLĄ O NAUCE!!!
Celem tej akcji jest zbieranie pieniędzy na dożywianie dzieci w całej Polsce. Kliknij w brzuszek pajacyka, aby przejść do strony Pajacyka!

strona główna | góra strony  

www.gops.goscino.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Administrator Tomasz Kolasa @