Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że na podstawie wniosków złożonych od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ zostało przyznane do dnia 31.05.2021 r. Oznacza to, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życiaDzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Przyznawane jest bez względu na dochód rodziny.

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie dot. wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", realizowanego w roku szkolnym 2017/2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że od dnia 01.08.2017 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 (Urząd Miejski II piętro), za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (II piętro Urzędu Miejskiego w Gościnie) przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny jest pracownik GOPS-u w Gościnie Pani Agnieszka Orłowska (nr tel. 94 35 133 90).