Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Mobilna Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie przypomina, że w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (II piętro Urzędu Miejskiego w Gościnie) przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej będą mogli skorzystać również dotychczasowi posiadacze KDR. Wymaga to jednak złożenia wniosku, w którym należy wystąpić o przyznanie dodatkowej - elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny.

Nowoczesna Karta Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzenia mobilne powstała z myślą o wygodzie polskich rodzin. Za sprawą aplikacji korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Aplikacja pozwoli szybciej i łatwiej wyszukać interesujące zniżki, poinformuje o nowych ofertach, umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy a funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 94 35 133 90 (osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny jest Pani Agnieszka Orłowska) lub na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top