Program
Klub Seniora
Świadczenia rodzinne
Previous Next Play Pause

loading...
  Ważne komunikaty
  Pomoc sąsiedzka
  Nasze Trojaczki
  Sukcesy Sportowe
SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOPS W GOŚCINIE ZA ROK 2020

Logotypy

 Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będzie realizował działania towarzyszące, które  mają na celu  wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

ZOBACZ CAŁY PROGRAM


Plakat
ulotka-1
ulotka-2


 Komunikat I/c-19/2021 Burmistrza Gościna z dn. 14.01.2021 r.

W związku z planowanym w drugiej połowie stycznia 2021 r. rozpoczęciem szczepień populacji przeciwko CGA/ID-19 grupy I, wdrażamy w życie procedury mające ułatwić dostęp mieszkańcom Gminy Gościno do punktów szczepień.

 • Masz powyżej 80 lat? Zarejestruj się na termin szczepienia przeciw COVID-19 już 15 stycznia! W Gościnie punktami szczepień są:
  • PaKK-MED
   78-120 GOŚCINO, IV DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO 68A
   tel.: 537 539 500

  • GABINET LEKARZA RODZINNEGO - Małgorzata Wiśniewska
   78-120 GOŚCINO LIPOWA 18/2
   tel.: 600 390 900
 • Koordynatorem programu szczepień przeciw COVID-19 w Gminie Gościno jest Mirosław Zalewski - tel. 601 313 640.
 • Zgłoszenia potrzeby transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień należy zgłaszać do Artura Stachowiak - tel. 797821122.

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI!
CZEKAMY NA CIEBIE!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie poszukuje wolontariuszy chętnych do pomocy Seniorom, osobom będącym w grupie podwyższonego ryzyka oraz innym potrzebującym w czasie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 (pomoc w zakupach, realizacja recept, wyprowadzanie zwierząt domowych itp.).
Jeśli jesteś pełnoletni, chętny do pracy i dysponujesz wolnym czasem skontaktuj się z pracownikami GOPS Gościno:

 • tel. 94 35-120-89 (pracownicy socjalni)
 • tel. 94 35-131-22 (sekretariat)
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czekamy na Ciebie i zapraszamy do współpracy!


PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Mając na względzie aktualną sytuację wprowadzenia stanu epidemii w Polsce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ponownie wprowadza możliwość skorzystania z telefonicznej porady prawnika, psychologa oraz terapeuty uzależnień w ramach terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby, które chcą skorzystać z porad prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS Gościno:

 • Sekretariat - 94 35 131 22
 • Pracownicy socjalni - 94 35 120 89

Telefon bezpośredni do terapeuty uzależnień:

 • Krystyna Lisowska - 530 530 345 - porady udzielane są w każdy dzień tygodnia.

Dyżur telefoniczny w GOPS Gościno pełniony jest pod numerami:

 • 94 35 131 22
 • 94 35 120 89 w godz. od 7:00 do 15:00 - od poniedziałku do piątku.

INFORMACJA
o pomocy GOPS dla samotnych i niepełnosprawnych Seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie z uwagi na znaczny wzrost zachorowań na Covid-19, zważając na bezpieczeństwo osób starszych lub niepełnosprawnych, samotnych, którym nie może udzielić wsparcia rodzina lub najbliższe otoczenie, mogą zwrócić się o pomoc w zrobieniu zakupów pod numer tel. 94 35 120 89 w godzinach pracy Ośrodka (7:00 - 15:00). Aby skorzystać z tej formy pomocy należy przygotować listę niezbędnych produktów żywnościowych, recepty i pieniądze. Koszt zakupów pokrywa osoba zainteresowana. Zakupy powinny być ograniczone do artykułów niezbędnych.


OBSŁUGA INTERESANTÓW W GOPS OD 12 PAŹDZIERNIKA 2020R.

W związku ze znaczącym wzrostem zachorowań na Covid-19, zważając na bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik GOPS w porozumieniu z Z-cą Burmistrza Gościna podjął decyzję o wyłączeniu od dnia 12 października 2020r. do odwołania, bezpośredniej obsługi interesantów.

W GOPS sprawy będą załatwiane drogą telefoniczną (wykaz telefonów poniżej), drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub pocztą tradycyjną.

Korespondencję można zostawić w skrzynce umieszczonej przed wejściem do budynku. Osobiste załatwienie spraw wyjątkowo pilnych będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Numery telefonu do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00: 94 35 120 89 oraz 94 35 131 22.


PROGRAM RZĄDOWY
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, iż na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. wprowadzono wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym spożywania gorącego posiłku przygotowanego bezpośrednio w stołówce szkolnej.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w w/w formach przysługuje, jeżeli udokumentowany dochód (netto) nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego, tj. następujących kwot:

 •  792,00 zł na osobę w rodzinie,
 • 1.051,50 zł w przypadku osób w jednoosobowych gospodarstwach domowych.

Do wniosku należy udokumentować wszelkie dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc, z wyłączeniem świadczenia wychowawczego przyznanego w ramach Programu "Rodzina 500 plus".

Wnioski wraz z wymaganą do sprawy dokumentacją można składać w siedzibie GOPS Gościno (parter, pok. nr 2 i 3) od poniedziałku do piątku w godz. od 7,00 do 11,00.

Szczegółowych informacji na temat Programu "Posiłek w szkole i w domu" udzielają pracownicy socjalni GOPS Gościno - tel. 94 35-120-89 lub 94 35-131-22.

Sporządziła: Anna Katarzyna Ostrowska


Ogłoszenie konkursowe

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Rodzina Razem"

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego


Osobisty plan awaryjny - poradnik
Twój Parasol - aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie

PORADA PRAWNIKA

Mając na względzie aktualną sytuację wprowadzenia stanu epidemii w Polsce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie wprowadza możliwość skorzystania z telefonicznej porady prawnika, psychologa oraz terapeuty uzależnień w ramach terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby, które chcą skorzystać z porad prawnika i psychologa proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS Gościno:

 • Sekretariat - 94 3513122
 • Pracownicy socjalni - 94 3512089

Telefon bezpośredni do terapeuty uzależnień:

 • Krystyna Lisowska - 530 530 345 - Porady udzielane są w każdy dzień tygodnia.

Dyżur telefoniczny w GOPS Gościno pełniony jest pod numerami:

 • 94 35 13122 w godz. 7:00 do 15:00 - w dni od poniedziałku do piątku,
 • 695305251 w godz. 7:00 do 19:00 - w każdy dzień tygodnia

INFORMACJA!
Kierownik GOPS Gościno informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. aż do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie zostaje zamknięty dla petentów.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać przez kontakt telefoniczny lub drogą Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W sprawach BARDZO PILNYCH i nie cierpiących zwłoki możliwa jest wizyta w Ośrodku po wcześniejszym jej uzgodnieniu z dyżurującym pracownikiem pod numerem telefonu: 94 35-131-22, lub 94 35-120-89.


KOMUNIKAT NR I BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA 11 marca 2020r.

Zgodnie z decyzją Premiera RP Mateusza Morawickiego od dnia 12.03.2020r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Gościno. W dniach 12 i 13 marca placówki oświatowe świadczą tylko opiekę nad dziećmi. Od dnia 16.03.2020r. placówki oświatowe zostają zamknięte na 2 tygodnie.


KOMUNIKAT NR II BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA 11 marca 2020r.

Decyzją Burmistrza Gościna, po spotkaniu w dniu 11.03.2020r. zostaje zawieszona działalność wszystkich placówek kultury i sportu, w tym świetlic wiejskich, bibliotek, hali sportowej i boisk sportowych na terenie gminy Gościno. Odwołuje się wszystkie imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe organizowane w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Gościno.

KOMUNIKAT NR III BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA 11 marca 2020r.

Burmistrza Gościna apeluje do Mieszkańców Gminy o ograniczenie do minimum, w najbliższych 2 tygodniach, bezpośrednich kontaktów przy załatwianiu swoich spraw w Urzędzie Miejskim w Gościnie oraz w GOPS.
Prosimy o kontaktowanie się telefoniczne lub droga elektroniczną. Telefon do UM w Gościnie: 94 35 125 03, telefon do GOPS: 94 35 131 22.

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - KORONAWIRUS

 500+

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program "Posiłek w szkole i w domu", który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 15 października 2018r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Program ten zastąpi dotychczasowy wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (MP z 2015r., poz.821).

W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku. Ponadto, pomoc ta będzie mogła być realizowana w formie dowozu posiłku osobom dorosłym, niesamodzielnym (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.

Należy podkreślić, że z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

 • 792,00 zł dla osoby w rodzinie,
 • 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Szczegółowych informacji nt. Programu udzielają pracownicy socjalni Ośrodka, w siedzibie GOPS Gościno lub pod numerem telefonu 94 35 120 89 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 11:00).


SZUKAMY RODZIN WSPIERĄJACYCH!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedna z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężaniu tych problemów.

Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 •  członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie,
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,
 • uzyskać pozytywną opinię psychologa,
 • podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci i tworzenia dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy. 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego (II piętro Urzędu Miejskiego) przyjmowane są wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Gościno, którzy ukończyli 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.

Zachodniopomorska Karta Rodziny przysługuje:

 • małżonkom, na czas nieokreślony, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, mającym na utrzymaniu minimum dwoje dzieci,
 • dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia - w przypadku kontynuowania nauki,
 • dzieciom bez ograniczeń wiekowych jeżeli legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • rodzinom zastępczym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 - go roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26-go roku życia dziecka.

Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką.

Karty umożliwiają korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu. Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie w/w spraw są pracownicy GOPS Gościno:

Agnieszka Orłowska - nr tel. 94 35 133 90
Natalia Różańska - nr tel. 94 35 133 89


Świadczenie rodzicielskie - od stycznia 2016r.

Od 01.01.2016r. zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza ona nowy rodzaj świadczenia rodzinnego tj. świadczenie rodzicielskie.

Komunikat

Druk

Świadczenie rodzicielskie
KOMUNIKAT

Świadczenie rodzicielskie
DRUK

Pomoc sąsiedzka

"Gdy furę zmartwień, kłopotów masz huk,
Do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk,
Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum,
Do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum.
Pożyczy ci zapałki,
Pół masła, kilo soli,
Wysłucha twoich zwierzeń,
Choć głowa go boli"(…)

Alibabki "Dobrze mieć sąsiada"

Co raz więcej w naszym otoczeniu jest ludzi starszych i samotnych. Trudno czasem jest im wyjść z domu i załatwić podstawowe codzienne sprawy. To co dla nas nie stanowi problemu, dla osoby chorej, w podeszłym wieku, stanowi problem wielkiej wagi. Zrobienie zakupów, wyjście do lekarza, wykupienie recept, posprzątanie mieszkania czy przyrządzenie gorącego posiłku to wyczyn, który wymaga wsparcia drugiej osoby. Taką osoba możesz być TY - sąsiadko, sąsiedzie. Nasz projekt socjalny „Pomoc sąsiedzka” propaguje ideę pomocy sąsiedzkiej na terenie naszego miasta i gminy oraz pomaga w nawiązaniu kontaktów między osobami potrzebującymi pomocy a osobami gotowymi by jej udzielić. Naszym celem nie jest wyręczanie rodziny czy instytucji. Zaangażowanie najbliższego otoczenia jest dla naszego Ośrodka nieocenioną pomocą w pracy na rzecz osób starszych. Integracja środowiska lokalnego i przybliżenie problemów ludzi w podeszłym i sędziwym wieku oraz wsparcie w miejscu zamieszkania to priorytety naszego projektu. A przecież czasem potrzeba tak nie wiele trochę serca, uśmiechu i dobre słowo. Jeśli chcesz pomóc albo tej pomocy potrzebujesz zadzwoń.

Jeśli wiesz, iż ktoś oczekuje pomocy - zadzwoń lub przyjdź. GOPS w Gościnie Dział Pracy Socjalnej +48 94 35 120 89.

Zobacz materiały wideo o naszej akcji "Pomoc Sąsiedzka"

TELEEXPRSS (od 6min.57sek.) oraz SZCZECIN.TVP.PL (od 11min.11sek.)

Pomoc sąsiedzka

Nasze Trojaczki - pomoc i wsparcie

Gościńskie Trojaczki - nasza przyszłość…

W dniu 15.10.2010 roku nasze wspaniałe dziewczynki Marika, Marysia i Michalina - gościńskie trojaczki, obchodziły swoją miesięcznice. Urodziny na szczęście mogły odbywać się w domu rodzinnym, gdyż dziewczynki w dniu 29.09.2015 r. opuściły szczecińską klinikę na Pomorzanach. Takie narodziny zdarzają się raz na 6-7 tysięcy porodów, ale w tym roku to już 5 narodziny trojaczków na Pomorzanach.

Maluszki przyszły na świat 15.09.2015r. po godzinie 8 rano. Największa była Marika. Ważyła 2,9 kilograma. W przypadku Marysi i Michalinki waga wskazywała mniej niż dwa kilogramy (1780 g i 1650 g). Wszystkie trzy panny rodem z Gościna, mimo że urodziły się jako wcześniaki, były w dobrym stanie. To wielkie szczęście, bo zwykle przy ciążach mnogich, im bliżej terminu rozwiązania, tym większe zagrożenie komplikacjami.

- Byłam w szoku, kiedy usłyszałam, że to jednak trojaczki. Mój narzeczony, Damian, tata dziewczynek również - opowiada szczęśliwa mama Mariki, Marysi i Michaliny. - Ale szybko nasze zaskoczenie zastąpiła wielka radość. Żartujemy, że udało się nam zbudować rodzinę na zasadzie "raz a dobrze" - śmieje się pani Kasia Boczkowska.

Dziewczynki czują się dobrze, systematycznie przybierają na wadze i rosną. Na I miesiąc urodzin, dziewczynki z GOPS w Gościnie otrzymały prezent w postaci wyprawki niemowlęcej w skład której m.in. wchodziły kosmetyki, środki czystości, ubranka i zabawki. Odwiedziny i życzenia urodzinowe zostały przerwane karmieniem dziewczynek, gdyż cała trójka ma dobry apetyt - a mleko, Nan 3, którym karmione są maluszki idzie jak woda - stwierdza pani Kasia.

Trójeczka

Nasi Wspaniali zwycięzcy - brązowi medaliści
XIV Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles

Wszyscy Polacy mogą być dumni z naszych zawodników z niepełnosprawnością intelektualną pokazali bowiem oni wolę walki i sportowego ducha! 29 złotych krążków, 18 srebrnych i 19 brązowych - tak wygląda bilans polskiej reprezentacji na XIV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles!!

Olimpijczycy

Dwaj chłopcy: Andrzej Nowak i Marek Prus z gminy Gościno
reprezentowali Polskę w koszykówce i zdobyli brązowy medal

Jest to wielkie i wspaniałe osiągnięcie na skale światową. W ceremonii dekoracji uczestniczył konsul RP w Los Angeles Mariusz Brymora, jak przyznał, jest pod wrażeniem sportowego festiwalu z przepięknymi polskimi akcentami. Na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych rywalizowało w Mieście Aniołów ponad siedem tysięcy zawodników ze 177 krajów. W 15 dyscyplinach wystąpi ła 60-osobowa reprezentacja Polski - 31 kobiet i 29 mężczyzn.

Zwycięzcy

Jesteśmy bardzo dumni z naszych gościńskich medalistów i życzymy im wielu sukcesów i wytrwałości w drodze po następne zwycięstwa. Specjalne gratulacje składamy na ręce rodziców naszych medalistów i opiekunów SPSW „Okruszek” w Kołobrzegu.

Polecamy artykuły: