PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Czyste Powietrze

Żądanie o wydanie zaświadczenia do programu "Czyste Powietrze"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie w załączeniu zamieszcza wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - program "Czyste Powietrze".

Żądania wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO prosimy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie:

  • ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58
  • 78-120 Gościno
  • II piętro

Wszelkich informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego:

  • +48 94 35 133 89
  • +48 94 35 133 90

W żądaniu prosimy wskazywać jako "organ prowadzący postępowanie" Burmistrza Gościna.

Prosimy również o podawanie numeru telefonu do kontaktu w celu usprawnienia procesu wydania zaświadczenia.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top