Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 r. wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać tylko w formie elektronicznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie - dodatek osłonowy. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo  1 500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Gościno mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, które upoważniają do zakupu produktów lub usług wg zniżek wskazanych przez partnerów biznesowych.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top