Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 r. wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać tylko w formie elektronicznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

GOPS Gościno będzie kontynuował wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 roku.

W tej sytuacji osoby, które obecnie otrzymują świadczenie na okres zasiłkowy 2021/2022 nie muszą zgłaszać tego faktu do ZUS. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami GOPS (tel. 94 35 133 90).

Od 01.01 2022 r. do ZUS-u należy kierować wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać do ZUS-u od 01.02.2022 r.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top