Czyste powietrze

Żądanie o wydanie zaświadczenia do programu "Czyste Powietrze"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie w załączeniu zamieszcza wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - program "Czyste Powietrze".

Żądania wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO prosimy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno (II piętro).

Wszelkich informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego: +48 94 35 133 89 lub 94 35 133 90.

W żądaniu prosimy wskazywać jako "organ prowadzący postępowanie" Burmistrza Gościna. Prosimy również o podawanie numeru telefonu do kontaktu w celu usprawnienia procesu wydania zaświadczenia.


ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA - WERSJA DOC oraz WERSJA PDF | KLAUZULA RODO