Zadania DZIAŁU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO • Przygotowanie projektu budżetu wraz z objaśnieniami oraz projektów zmian w budżecie
 • Znajomość i nadzór oraz bieżąca analiza realizacji budżetu
 • Rzetelne i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
 • Nadzór nad właściwym przebiegiem operacji gospodarczych
 • Prowadzenie gospodarki finansowej
 • Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów
 • Sporządzanie bilansów
 • Sporządzenie listy płac w systemie Kadry i Płace
 • Terminowe opracowywanie sprawozdań statystycznych i deklaracji wynikających z przepisów prawa
 • Kontrola finansowo- rachunkowa dowodów księgowych
 • Rozliczanie i kontrola prawidłowości delegacji służbowych oraz pobranych zaliczek
 • Sporządzanie kalkulacji wynikowych wykonywanych zadań
 • Prowadzenie rachunkowości Funduszu Socjalnego
 • Ewidencja majątku trwałego
 • Nadzór i planowanie inwentaryzacji majątku GOPS
 • Opracowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla pracowników miesięcznych podopiecznych GOPS
 • Sporządzanie miesięcznych raportów dla deklaracji rozliczeniowych pracowników w systemie Płatnik
 • Prowadzenie spraw rozliczeniowych ośrodka z ZUS i Urzędem Skarbowym
 • Windykacja należności
 • Ubezpieczenia pracowników i majątku GOPS
 • Prowadzenie postępowania w ramach dokonywanych zakupów towarów i usług w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Wnioskowanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości