Program
Klub Seniora
Świadczenia rodzinne
Previous Next Play Pause
1 2 3
Świadczenia Terminy wypłat Uwagi
ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ od 23 do 26 dnia
każdego miesiąca
-
ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ od 06 do 10 dnia
każdego miesiąca

listy wyrównań
za ubiegły miesiąc

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKI ALIMENTACYJNE od 16 do 20 dnia
każdego miesiąca

I dzień wypłat - litery od A do H
II dzień wypłat - litery od I do Ł
III dzień wypłat - litery od M do R
IV dzień wypłat - litery od S do Ż
V dzień wypłat -
osoby, które nie pobrały świadczeń

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKI ALIMENTACYJNE od 28 do 30 dnia
każdego miesiąca
listy wyrównań
za ubiegły miesiąc
DODATKI MIESZKANIOWE od 06 do 10 dnia
każdego miesiąca
-

Uwaga!

Świadczenia wypłacane są w godzinach pracy Pomorskiego Banku Spółdzielczego o/Gościno, wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości oraz decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie.