Świadczenia Terminy wypłat Uwagi
ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ od 23 do 26 dnia
każdego miesiąca
-
ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ od 06 do 10 dnia
każdego miesiąca

listy wyrównań
za ubiegły miesiąc

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO od 16 do 20 dnia
każdego miesiąca

I dzień wypłat - litery od A do H
II dzień wypłat - litery od I do Ł
III dzień wypłat - litery od M do R
IV dzień wypłat - litery od S do Ż
V dzień wypłat -
osoby, które nie pobrały świadczeń

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ od 23 do 26 dnia
każdego miesiąca
I dzień wypłat - litery od A do H
II dzień wypłat - litery od I do Ł
III dzień wypłat - litery od M do R
IV dzień wypłat - litery od S do Ż
V dzień wypłat -
osoby, które nie pobrały świadczeń
DODATKI MIESZKANIOWE od 06 do 10 dnia
każdego miesiąca
-

Uwaga!

Świadczenia wypłacane są w godzinach pracy Pomorskiego Banku Spółdzielczego o/Gościno, wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości i decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie.

Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez GOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż GOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat wypłat.