Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie

jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00


Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach

Poniedziałek: godz. 7:00 - 11:00 oraz 14:00 - 15:00
Wtorek: godz. 7:00 - 11:00
Środa: godz. 7:00 - 11:00 oraz 14:00 - 15:00
Czwartek: godz. 7:00 - 11:00
Piątek: godz. 7:00 - 11:00 oraz 14:00 - 15:00

Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk"

jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00


Klub Seniora "Złoty wiek"

działa w GOPS - piętro I - sala nr 9
w poniedziałki każdego miesiąca godz. 15:00 - 18:00


Filia GOPS - ul. VI Dywizji Wojska Polskiego 58

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

jest czynna

od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 - 15:00
piątek jest dniem bez interesanta