Podstawowe druki niezbędne do złożenia w celu uzyskania świadczeń z pomocy społecznej:

 • Wniosek o udzielenie pomocy społecznej
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
 

Podstawowe druki niezbędne do złożenia w celu uzyskania świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej:

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym
 • Oświadczenie o wysokości dochodu z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Podstawowe druki niezbędne do złożenia w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Podstawowe druki niezbędne do złożenia w celu ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego