Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że:

  • rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w postaci elektronicznej
  • dane z rejestru udostępnia do przeglądania przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Pani Anna Ostrowska (tel. 94 35-131-22)
  • celem zbierania danych osobowych jest dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
  • każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  • dane podawane są dobrowolnie lub podawanie ich wynika z obowiązku narzuconego przepisami prawa