Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 
ANNA STASIEWICZ
  przyjmowanie wniosków i skarg codziennie w godzinach pracy Ośrodka
  tel.: +48 94 35 120 35

Dział Pracy Socjalnej

Katarzyna Wicka - Starszy pracownik socjalny
  tel.: +48 94 35 120 89
Beata Stachowiak - Starszy pracownik socjalny
  tel.: +48 94 35 120 89
Dorota Nowikowska - Pracownik socjalny
  tel.: +48 94 35 120 89
Aleksandra Kępińska - Nowacka - Starszy pracownik socjalny
  tel.: +48 94 35 120 89
     

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Anna Katarzyna Ostrowska - Starszy Inspektor ds. Świadczeń Pomocy Społecznej
  tel./fax: +48 94 35 131 22
Barbara Piasecka - Pracownik usług opiekuńczych
Jolanta Chałas - Pracownik usług opiekuńczych
   

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Natalia Różańska - Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  tel.: +48 94 35 133 89
Agnieszka Orłowska - Podinspektor
  tel.: +48 94 35 133 90
Joanna Czerniec - Podinspektor
  tel.: +48 94 35 133 90