Uczestnicząc w grupie wsparcia masz szansę na:

  • Uwolnienie nagromadzonych napięć i emocji
  • Podzielenie się swoimi problemami z osobami, które mają podobne przeżycia
  • Poprawę jakości życia poprzez lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami, takimi jak lęk, przygnębienie lub złość
  • Uzyskanie wiedzy na temat tego, co możesz zrobić, aby lepiej egzystować z uzależnionym członkiem rodziny
  • Wiedzy na temat choroby alkoholowej i współuzależnienia
  • Możliwości uzyskania pomocy i wsparcia
  • Informacji dot. Twoich praw


Grupa wsparcia dla kobiet, partnerek osób uzależnionych
ruszyła od 01.02.2008 r. Kobiety uczestniczące w spotkaniach mają pełną anonimowość, gdyż spotkania mają kameralny charakter i pomyślane zostały również pod kątem osób pracujących. Inicjatywę powołania grupy i poszerzenia wsparcia środowiskowego dla rodzin borykających się z problemami wynikającymi z uzależnień zapoczątkowali pracownicy socjalni GOPS, którzy zaangażowani są w pracę na rzecz rodzin współuzależnionych.

Problem współuzależnienie dotyka coraz większej grupy osób, małżonek, partnerek oraz dorosłych dzieci alkoholików, nie jednokrotnie bez pomocy, relacje z osobą uzależnioną zaburzają kontakty z innymi członkami rodziny oraz przekładają się na niepowodzenia w życiu zawodowym i społecznym.

Pomysł cieszył się także dużym zainteresowaniem i poparciem grupy AA "Źródło" spotykającej się w budynku GOPS w Gościnie.


Zapraszamy: od miesiąca kwietnia 2010 roku o godz. 8.00 - 13.00 w każdy czwartek miesiąca konsultacje indywidualne z terapeutką ds. uzależnień i współuzależnienia / psychologiem. Grupa wsparcia dla kobiet w wyznaczony dzień miesiąca w budynku GOPS w Gościnie parter pokój nr 3