Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że od dnia 01.08.2017 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 (Urząd Miejski II piętro), za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie dot. wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", realizowanego w roku szkolnym 2017/2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (II piętro Urzędu Miejskiego w Gościnie) przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny jest pracownik GOPS-u w Gościnie Pani Agnieszka Orłowska (nr tel. 94 35 133 90).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy w związku z okresem jesienno/zimowym.