Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że od dnia 01.08.2017 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 (Urząd Miejski II piętro), za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Informujemy również, że jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. klienci obsługiwani będą w następujących godzinach:

  • poniedziałek - czwartek od 7.00 do 15:00
  • piątek: dzień bez interesanta

Osoba do kontaktu: Agnieszka Orłowska - 94 35 133 90