Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy w związku z okresem jesienno/zimowym.

Jeżeli mają Państwo informacje o osobach bezdomnych przebywających na klatkach schodowych, piwnicach, działkach, zsypach śmietnikowych, garażach, opuszczonych budynkach lub w innych miejscach prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS tel. 094 3513159, 0943512089 lub zgłoszenie tego faktu Policji (tel. 997).

Osoby bezdomne będą kierowane do noclegowni i schronisk na terenie naszego powiatu lub województwa. Posiadamy także wolne miejsca w mieszkaniu chronionym.

Można także dokonać zgłoszenia pod bezpłatnym numerem 0800 170 010 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Infolinia służy do zgłaszania informacji o osobach bezdomnych i osobach potrzebujących pomocy. Pracownicy Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego pełnią dyżury przez całą dobę i na bieżąco monitorują sytuację w poszczególnych placówkach pomocowych.